Tot i això, aquest tancament podria servir per reforçar altres segells com Zeta Bolsillo, segons ha confirmat Artola, una de les col·leccions de butxaca actuals més importants. Els plans de futur del grup Zeta passen per afegir-se a l’oferta digital mitjançant descàrregues i contemplen la possibilitat de publicar e-books.

Gran part dels fons i autors de la històrica Editorial Bruguera, van ser absorbits per Edicions B. Això inclou, molt notòriament, l’obra de Francesc Ibáñez i altres autors emblemàtics de l’Escola Bruguera.