Parcs i Jardins és l’empresa municipal que es dedica a la conservació, manteniment i reparació de totes les zones verdes de la ciutat. Els equips de jardineria es reparteixen per districtes que, segons les seves característiques, distribueixen la feina diària que es fa als barris de la ciutat.

Tots els equips de jardineria estan supervisats per responsables territorials, tècnics i caps d’àmbit que són els qui decideixen quina actuació s’ha de fer a cada parc i jardí de la ciutat. La seva feina depèn de l’estació de l’any en què ens trobem, de l’ús que es fa de cada zona, de les temperatures i també del nombre de jardiners disponibles.

Alta pressió sobre les zones verdes

Entre alguns ciutadans, hi ha certa sensació que les zones verdes de la ciutat estan mal cuidades o que no sempre estan en les millors condicions. Des de Parcs i Jardins asseguren que hi estan sempre a sobre i que les causes principals d’aquesta sensació són les següents:

  •  Alta densitat de població en certes zones: molta pressió continuada sobre les zones verdes. Als districtes de Ciutat Vella o Gràcia, on la densitat de població és molt elevada, es poden fer unes actuacions molt concretes plantant certa vegetació que intenti aguantar la pressió ciutadana. A les zones menys denses com als districtes de Sarrià o de Sant Martí es poden fer projectes de verd diferents i amb altres tipus de vegetació.
  • Bones temperatures: el clima mediterrani permet que gairebé tot l‘any es faci un ús intensiu de les zones verdes. Aquestes no tenen una època de baixa densitat que els permetria créixer sense la pressió ciutadana.
  • Cal més cultura del verd: a diferència d’altres països europeus com França o Holanda, la població barcelonina encara no té una cultura del verd incorporada i això provoca que en moltes ocasions les zones verdes estiguin malmeses o que no es tingui cura d’aquestes.

L’Elisenda Lurbes, cap de conservació de Parcs i Jardins dels districtes de Sant Martí i Ciutat Vella, ens explica quines són les causes que provoquen aquesta sensació de deixadesa.

És complicat el seu manteniment perquè hi ha molts agents que intervenen en el verd i aquest no és com una peça de formigó que ho aguanta tot. La vegetació és viva i dèbil”
Elisenda Lurbes, cap de conservació Parcs i Jardins Sant Martí i Ciutat Vella

Contractació de 70 persones de jardineria

Segons explica Lurbes, “necessitem recursos perquè el nivell d’exigència és molt alt. Evidentment nosaltres som els primers que volem que els espais verds estiguin bé i ens esforcem al màxim. Tenim una carència de personal”. És per això que l’Ajuntament ha fet un pla de xoc de 70 milions d’euros i entre les mesures es contractaran 70 persones de jardineria que es repartiran pels districtes i barris de la ciutat.