La Rosa està al càrrec dels seus pares i l'Avelina, del seu marit. En aquest grup, que es reuneix cada 15 dies, tot són cuidadors d'un familiar amb dependència i dediquen bona part del seu temps a fer-se càrrec de la persona. AVELINA VILLANA, cuidadora "Són 24 horas con él, tienes que aguantar y entonces te agotas poque te repiten, te dicen, es importante salir de casa, estar con un grupo que está pasando por el mismo tema. Te sientes más apoyado." El grup el formen nou persones, la majoria dones, i el coordinen dues assistents socials. La seva tasca consisteix a ajudar els cuidadors a gestionar el seu dia a dia amb el malalt però també els animen a exterioritzar els seus sentiments i dubtes. El grup es va crear fa quatre anys i l'organitzen els Serveis Socials de les Corts conjuntament amb el CAP de Mejía Lequerica. A més de les assistents socials, també hi intervenen professionals d'altres especialitats. ESTHER ROBLES, Serveis Socials de la Maternitat i Sant Ramon "Ha vingut alguna advocada, ara hi ha dues sessions amb un psicòleg, també sessions de risoteràpia, i també hi ha algunes sessions a l'ambulatori en les quals la metgessa els ha explicat temes d'autocura." Al grup s'hi arriba a través dels Serveis Socials de les Corts. Es reuneixen durant tot el curs, però es pot entrar a formar-hi part en qualsevol moment. Fins ara, ja hi han passat una quarantena de persones i esperen acompanyar-ne moltes més.

El grup de suport de cuidadors de familiars amb dependència es va crear des dels Serveis Socials de les Corts en col·laboració amb el CAP de Mejía Lequerica amb l’objectiu que fos un punt de suport i assessorament per a aquestes persones. El grup el lideren dues assistents socials, una del centre de Serveis Socials de les Corts i una altra del CAP, que treballen tant la gestió del dia a dia com les emocions. També tenen l’assessorament d’altres professionals com advocats o psicòlegs que visiten el grup puntualment.