Les obres, a més, serviran per intervenir en la xarxa de clavegueres, la xarxa d’il·luminació pública, el mobiliari urbà i les zones verdes. Es preveu que d’aquesta manera el canvi en el paisatge d’aquests tres carrers, mancats de manteniment i força deteriorats, sigui notable.

La reurbanització dels carrers de l’Aviador Duran, l’Aviador Franco i l’Aviador Ruiz de Alda generarà tres placetes, que també es pavimentaran de nou, i s’hi instal·larà mobiliari. A més, a la placeta interior s’hi farà un parterre enjardinat de 103 m².