Posada de llarg de la Unió d’Esports de Catalunya, entitat encarregada de promoure l’esport català i potenciar la pràctica esportiva federada en edat escolar, popular i de lleure. La Unió d’Esports de Catalunya neix de la fusió entre la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) i la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC). Representa 43 consells esportius, 71 federacions, 1.100.000 esportistes, més de 1.000 tècnics titulats i 12.000 clubs i entitats d’àmbit esportiu.

Vol convertir-se en un referent de l’esport català

La Unió d’Esports de Catalunya vol convertir-se en la unitat referent del conjunt del sector esportiu català per enfortir i promoure el desenvolupament de les polítiques esportives, tot protegint el sector, i garantir el dret a l’activitat física i esportiva de la ciutadania. Representa 43 consells esportius, 71 federacions, 1.100.000 esportistes, més de 1.000 tècnics titulats i 12.000 clubs i entitats d’àmbit esportiu.

La presentació oficial de l’entitat s’ha celebrat a la sala d’actes de Foment del Treball Nacional i ha comptat amb dues taules rodones, en què s’ha debatut sobre el sistema esportiu actual a Catalunya i Europa. Les taules rodones han estat formades per figures importants dins dels sistemes esportius catalans: Gerard Esteva, president de la UFEC; Jaume Domingo i Planas, president de la UCEC, i els exsecretaris generals de l’Esport de la Generalitat de Catalunya Rafel Niubó, Anna Pruna, Manel Ibern i Gerard Figueras.

Un dels objectius de l’acte ha estat proposar estratègies per a la millora del sistema actual. La missió de la UEC és protegir el sector esportiu català i garantir el dret a l’activitat física i esportiva de la ciutadania. El seu president és el mateix que el de la UFEC, Gerard Esteva: “Tenim un sector unit, compromès, treballador i amb ganes de treballar. Us empenyem a seguir fent de Catalunya un referent esportiu i agraïm a tots per fer possible la creació d’aquesta unió.”