(ACN/Redacció) Aena atribueix la pèrdua de llicències de “handling” per part d’Iberia al fet que altres empreses han elaborat propostes millors. Això, dues setmanes després que el personal de terra protestés a l’aeroport del Prat pels resultats dels nous concursos d’Aena. La gestora pública d’infraestructures aeroportuàries surt així al pas de les informacions sobre la suspensió del concurs per part del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, a petició d’Iberia. Aena informa que ja ha presentat al·legacions i que la suspensió és automàtica quan es presenta un recurs. Alhora ha recordat que aquest concurs s’ha basat en criteris “transparents i objectius” acordats “amb totes les parts” —Iberia inclosa— durant dos processos de consulta previs.

En paral·lel, Aena espera que el recurs es resolgui “favorablement” aviat i que el procés continuï. A més, urgeix Iberia i el grup IAG a prendre decisions “pel bé dels seus treballadors i del servei als aeroports” i espera que aquesta firma “no obstaculitzi el procés de transició”. El servei de terra o “handling” és el conjunt d’operacions que permeten que l’avió faci la càrrega i descàrrega de passatgers, mercaderia i equipatge, per la qual cosa el resultat del concurs afecta tots els treballadors que intervenen en aquests àmbits.

El concurs s’ha suspès fins que es resolgui la reclamació

Cal recordar que el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals ha notificat formalment a Iberia que manté la suspensió del concurs d’Aena per a la prestació dels serveis d’assistència a terra dels aeroports. Aquesta suspensió es mantindrà fins que es resolgui la reclamació presentada per la companyia aèria.

Per la seva banda, Iberia va recórrer contra la licitació el 20 d’octubre, després de perdre, entre d’altres, el servei a l’aeroport del Prat. Llavors, el tribunal va suspendre automàticament el procediment, però ara ha decidit mantenir-lo suspès fins al final del procés perquè considera que, si no, hi hauria danys difícilment reparables. Els treballadors del servei de terra de l’aeroport van organitzar una protesta en contra dels resultats dels nous concursos i assenyalant la precarització que suposarà la pèrdua de llicències de “handling” de l’empresa Aena.