No massa lluny del Palau Sant Jordi, a l'extrem superior del barri del Polvorí, hi ha una fàbrica de creació, seu de Teatro de los Sentidos. El 2004, Teatro de los Sentidos es va instal·lar aquí, al Polvorí, on escreen espectacles i s'imparteixen tallers. Des del mes de juliol és també espai d'exhibició, amb un muntatge emblemàtic de la companyia: 'Oráculos'. No es veu públic a l'exterior, perquè els espectadors, que la companyia anomena passejants somiadors, entren d'un en un a veure 'Oracles'... En realitat no a "veure", sinó a sentir. Teatro de los Sentidos, com el seu nom indica, canalitza experiències sensorials que van més enllà de la vista i l'oïda. El passejant flaira essències, toca objectes sense veure'ls, troba personatges amb els quals experimenta emocions. L'itinerari ve marcat pel descobriment dels arcans majors del Tarot: cartes com l'ermità, la justícia, la mort, o el diable. ENRIQUE VARGAS, director escènic "Cada arcano está relacionado con un mito universal, con mitos básicos, y cada mito es, en si, la dramatización de un arquetipo. Hay arquetipos que son sensaciones innatas: la sensación de unidad, de escape, de nacer, de morir... que están en la memoria del cuerpo." Teatro de los Sentidos treballa ja en un nou muntatge, 'Guia para perplejos', que estrenarà a Nàpols abans que a Barcelona. La visita als oracles, és entre les 18 i les 22 h, de dijous a diumenge i fins al 14 d'octubre, amb opció a pròrroga. Cada dia anar-hi només 54 persones.