El violoncelista, director i pedagog del Vendrell va compondre aquest oratori l’any 1960, durant el seu exili, i durant mig segle s’ha interpretat arreu del món com a símbol de pau i llibertat.