El Pep Prieto parla de noves versions de sèries clàssiques.