Cròniques de Barcelona: Conquestes i intrigues de palau. La Barcelona comtal