Ciència: L'energia solar

Un dia després del veto del Govern d’Espanya a la llei contra l’impost al Sol, ens fixem en l’energia solar i en algunes de les seves aplicacions. La nostra col·laboradora, la Irene Lapuente, ens ensenya la diferència entre les plaques solars i les cèl·lules fotovoltaiques. Les primeres, escalfen l’aigua, mentre que les segones, produeixen electricitat. Hem pogut comprovar aquesta distinció amb un forn i un molinet, tots dos, evidentment, impulsats per energia solar.