Conversem amb David Elvira, director del Servei Català de la Salut, sobre la posada en marxa de l’Agència Catalana de Medicaments que regularà les polítiques de la Generalitat sobre els medicaments d’ús humà i veterinari, productes sanitaris i cosmètics. També coneixem la Xarxa de Voluntariat ambiental de Catalunya, formada per 31 entitats que treballen per protegir el medi ambient. A més, provem el Kungfu, parlem d’endívies amb el Pere Miquel i veiem el monitor de consum d’energia de Tarpuna.