La nostra metgessa de capçalera, la Margarita Jané, ens explica possibles causes del TDA i el TDAH. Aquest trastorn del desenvolupament neurològic afecta entre el 5 i el 8% dels nens en edat escolar i entre el 2 i 4% dels adults.