L’anèmia es defineix com una baixa concentració d’hemoglobina a la sang. La nostra dona de salut, la Margarita Jané, ens recomana algunes pautes per no contraure aquesta condició i ens descriu els seus símptomes i tractament.