El Flako és el primer local de la ciutat dedicat als cereals. Els més inimaginables els trobaràs en aquest espai al barri de Santa Caterina.