El pati interior i cobert de l’hotel Catalonia Avinyó amaga una jardí vertical amb 45.000 plantes que més enllà de donar una solució estètica, millora la qualitat de l’aire interior. De dia les plantes transformen el CO2 en oxigen, algunes d’elles absorveixen compostos orgànics volàtils (COVS) i el seu conjunt té un consum d’aigua molt baix d’entre 0,5 i 1 litre per m2 d’aigua al dia.