La cooperativa Tarpuna ha estat guardonada per la Generalitat en els Premis d’Excel·lència Energètica gràcies a un monitor d’energia autofabricable que mesura el consum casolà i ha servit per conscienciar joves estudiants sobre l’estalvi i la pobresa energètica. És un projecte col·laboratiu que vol fomentar la solidaritat energètica.