El tractament fitosanitari de la vegetació a Barcelona es basa en el concepte de gestió integrada en un pas cap a una jardineria amb criteris de qualitat i sostenibilitat, que evita l’ús d’agrotòxics. Un exemple l’estratègia per acabar amb la plaga del morrut, un espècie d’escarbat que pot arribar a volar 15 kilòmetres que i afecta un 15% de les palmeres. Un 30% dels tractaments que es fan per controlar el morrut són biològics.