El parc de la Creuta del Coll té els seus orígens en un antiga pedrera de granit i pissarra que va servir per construir molts edificis del barri. La cantera va quedar en desús a la primera meitat del segle XX i no va ser fins els anys 80 que es va integrar a la fesomia urbana de la ciutat.