La canya és un vegetal flexible, una planta invasora que es feia servir en el món de la construcció en el passat. El col·lectiu d’arquitectes Investigació Canyera vol tornar-hi a pensar com a recurs arquitectònic, adaptant les seves característiques a les possibilitats innovadores del segle XXI.