Experts de la l’Universitat de Barcelona i de l’Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge han dissenyat el primer fotofàrmac per al tractament del dolor. És un fàrmac fotosensible que s’ha modificat químicament perquè s’activi només aplicant-li un feix de llum dirigit mitjançant una fibra òptica. Està en fase preclínica i no mostra efectes tòxics ni adversos, de manera que podria superar les limitacions de la farmacologia clàssica