‘XunBonClima’ és una eina que serveix per mesurar l’impacte de com vivim i treballem. És una calculadora que permet calcular les emissions de CO2 amb 15 activitats com per exemple en els consums domèstics, en els desplaçaments o en l’alimentació, per tal d’aplicar l’anomenat CRC: calcular, reduir i compensar. En definitiva vol ser una eina divulgativa sobre el canvi climàtic: http://xunbonclima.coop