Hem entrat al laboratori de Biotecnologia Ambiental del departament d’Enginyeria Química i química analítica de la Universitat de Barcelona on treballen en el projecte europeu RES URBIS per fabricar bioplàstics a partir de residus orgànics urbans.