Des dels seus orígens, la història de Barcelona ha estat lligada al mar, però la façana del litoral no sempre ha estat la que ofereix actualment el passeig Marítim. La concentració de la indústria tèxtil i el ferrocarril va fer que la ciutat desatengués l’accés a les seves platges des de meitat del segle XIX fins ben entrada la meitat del XX.