El Parc de Cervantes està ubicat als terrenys que abans ocupava el torrent Estela, entre l’avinguda Diagonal i la ronda de Dalt. És una zona on ombra i sol conviuen a la perfecció. Petits arcs adornats amb rosals trepadors ens inviten a passejar pels amples camins del parc. En el bell mig, hi trobem un espai de joc pera nens i una zona de pícnic ombrejada per un alt pinar.