La Fabra i Coats és avui dia un projecte enorme que reuneix diferents entitats enfocades a usos culturals, educatius, associatius, assistencials i té més de 30.000 metres quadrats per a ús públic. Aquesta immensa nau construïda entre el 1910 i el 1920 forma part del patrimoni fabril de Barcelona i des del 2009 s’ha convertit en un referent en la recerca de creadors en l’àmbit de les arts escèniques, plàstiques i visuals amb la Fàbrica de Creació Fabra i Coats.