CompensaNatura és una iniciativa promoguda per l’ONG Acciónatura que proposa compensar l’àrea de sòl ocupada pels nostres habitatges, per mitjà de la compra i protecció d’una superfície equivalent d’hàbitat de vida silvestre.