Rosario Allué, cap del servei de recursos marins de la direcció general de pesca i afers marítims de la Generalitat de Catalunya, ens presenta els nous protocols de la protecció de la fauna marina al litoral català.