El 22 de març d’ara fa 10 anys es va posar en funcionament el servei de bicicletes públiques Bicing a la ciutat de Barcelona. El 2007,va arribar als 130.000 abonats. La bicicleta té un disseny diferenciat del de les bicicletes comercials, per tal d’impedir el seu robatori i posterior venda en el mercat negre, són vermelles amb el parafang de color blanc. El preu actual del servei és de 47,16 € a l’any i Bicing disposa d’una flota de 6.000 bicis estàndards i 300 elèctriques i de 420 estacions.