En Ferran Busquets ens ha explicat la feina que desenvolupen a Arrels Fundació. Arrels és una fundació privada dedicada a l’atenció de persones sense sostre de la ciudad de Barcelona