Per què els Estats Units abandonen l’Acord de París sobre el canvi climàtic impulsat per l’ONU? Què suposa la sortida d’una de les potències mundials? L’objectiu del pacte, que sí va defensar el president anterior Barack Obama,, és reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle del 26 al 25 % per al 2025. Els EUA és una de les nacions més contaminades del món, superada per la Xina. Reflexionem sobre la situació actual amb Elvira Carles, directora de la Fundació Empresa i Clima.