Les persones que participen en el Voluntariat Ambiental han escollit dedicar part del seu temps de manera altruista a l’acció ambiental. Totes les accions d’aquest grup tenen un impacte positiu per a la recuperació, la conservació i la millora del medi ambient. Ens ho explica Anna Parisi, responsable de Comunicació de la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC).