Al ‘Verd primera’ us volem presentar l’empresa emergent barcelonina Greencustomers, una app destinada als turistes estalviadors. Mesura en temps real el consum d’aigua i d’energia que fa un hoste durant la seva estada i ajuda a reduir fins a un 45 % l’impacte energètica d’una persona. Va ser dissenyada per Jaume Padilla i Adrià Garcia i són uns dels finalistes del FuTurisme de Barcelona Activa.