Material necessari:

· xapes
· làmina de plàstic
· pega
· bolígraf
· tisores