Material necessari:

· gots de plàstic
· grapes
· clips
· suport de làmpada de sostre
· bombeta de baix consum