Material necessari:

· tisores
· ampolles de plàstic amb tap
· bosses de plàstic