Material necessari:

· caixa de cartró
· corda de pita
· cola de contacte
· estisores
· estovalles