La Irene Lapuente ens mostra com, a través dels aliments, podem aprendre propietats científiques. La col lombarda, per exemple, funciona com a indicadora de pH i l’alcohol serveix per desnaturalitzar les proteïnes de l’ou.