És una disciplina de l’atletisme que es basa en saltar al fossar fent tres salts abans de caure-hi. La manera de fer-ho és fer el primer salt a peu coix, el segon amb l’altre peu i el tercer en peu junts. Aquesta dinàmica és molt exigent pel cos ja que les articulacions se’n ressenteixen molt. És una prova que requereix una bona forma física.