Una disciplina acrobàtica on la força i l’equilibri són la clau per poder pujar a les teles i executar alguna de les figures d’aquesta activitat.