L’activitat a l’aigua millora l’agilitat i disminueix la repercussió que té l’exercici a les articulacions. L’aigua to és un exercici rítmic i coreografiat que, utilitzant diferents elements, condiciona tot el cos.