Els veïns de Sant Martí van plantar cara a l’Ajuntament per evitar la construcció d’un bloc de pisos per al personal de la Policia Nacional, al lloc on havia una plaça. L’Ajuntament va concedir la llicència d’obres, i el 22 de març del 1982 van començar les obres i  es van presentar cotxes de la policia i personal de Parcs i Jardins per tallar els arbres. La veïna Otilia Martínez explicava com els veïns es van encerclar als arbres per impedir l’operatiu.


La policia va actuar pegant-nos, a mi em van trencar el septe nasal
Antonio Herrera, activista veïnal

Tot i la resistència, les obres van continuar i els veïns van organitzar-se i presentar un recurs al Tribiunal Suprem .Al cap de cinc mesos, l’Ajuntament va aturar les obres i el 1989 el Tribunal suprem va donar la raó als veïns per un defecte de forma en l’adjudicació de la llicència.

Al 2007, 25 anys després de la lluita veïnal, no es va aconseguir inaugurar la plaça dels Porxos, una de les més grans de Sant Martí de Provençals. Així ens ho explicava al 2017 l’activista veïnal Antonio Herrera.