El luxe i l’esplendor del modernisme a Collserola va quedar reflectit en el magnífic Casino de l’Arrabassada, on els burgesos de la ciutat podien arribar en tramvia.

El Casino i Gran Hotel

El complex de luxe burgès d’oci incloïa un hotel i un casino, situats a la carretera de l’Arrabassada, en una finca de més de 10 hectàrees. L’any 1899 es va construir el Gran Hotel de Rabassada, decorat pel taller del pintor Edmon Lechavallier Chevignard. Més tard, el 15 de juliol del 1911, es va inaugurar el casino, projectat per l’arquitecte Andreu Audet i Puig, que també disposava d’una zona d’atraccions.

Va ser una obra faraònica que va aconseguir un gran renom com a centre de joc de la ruleta. Però tot plegat va durar un any, ja que el seu declivi va començar al 1912, quan el governador va prohibir el joc, fet que va provocar la fallida de la societat al cap d’un any. El complex va seguir funcionant com a hotel, restaurant i parc d’atraccions i, amb motiu de l’Exposició Internacional del 1929, va poder reviure, però el general Primo de Rivera va tornar a prohibir el joc aquell mateix any, la qual cosa va provocar el tancament progressiu de totes les activitats.

El parc d’atraccions

El casino va ser el símbol del luxe d’una ciutat en plena expansió econòmica. Tenia el seu propi parc d’atraccions, el més gran de Catalunya inspirada en altres parcs del món amb atraccions amb noms força curiosos com Scenic Railway, Cake Walk Building, o Palais du Rire. La muntanya russa discorria per túnels soterrats, tres dels quals encara es conserven. També hi havia un llac, que era al mig del recorregut de la muntanya russa.

Durant la Guerra Civil es va fer servir primer com a refugi contra els bombardejos. Les instal·lacions es van enderrocar l’any 1940, i avui dia tan sols queden restes d’algunes habitacions, túnels, escultures, algunes escalinates  i columnes. Les restes del Casino de l’Arrabassada integren el catàleg oficial de finques singulars del Parc de Collserola