El control del trànsit de la ciutat es va iniciar el primer terç del segle XX. Eren temps on els semàfors funcionaven manualment i els urbans regulaven el trànsit des d’un pedestal.