La Perona va ser un barri de barraques ja desaparegut, però que es conserva com un record intens en la memòria dels que hi van viure.