Durant la Guerra Civil un barceloní va inventar un coet per a la República, però mai no es va fabricar en sèrie. Coneixerem l’arma de guerra que no va poder ser.