L’antic Hospital de Sant Llàtzer va ser el lloc on es desterraven els malalts de lepra de la ciutat. Allà quedaven confinats fins a la seva mort.

Per sota del camí de Sant Llàtzer, a la falda de Collserola, hi ha la masia de Can Masdéu, l’antiga leproseria de l’Hospital de la Santa Creu. Aquest hospital va funcionar entre el 1902 i el 1961.

Sant Llàtzer l’hospital de leprosos a la natura

Arribat un punt, l’Hospital de la Santa Creu, que s’havia fusionat amb l’antic Hospital de Sant Llàtzer i que tenia cura de les persones malaltes de lepra, va tenir la necessitat d’ampliar l’espai per acollir tots els malalts en condicions dignes. Per aquest motiu, es va presentar a la subhasta dels terrenys de Can Masdéu. També s’hi van presentar els antics masovers, però el 1901, els terrenys van ser adjudicats a l’hospital. L’any 1904, els malalts de lepra van arribar a l’hospital nou.

Els malalts de Sant Llàtzer

Els malalts de lepra arribaven a l’hospital nou en unes condicions gairebé terminals. Per tant, el que es pretenia és que estiguessin a gust i en bones condicions de salubritat. De la cura dels malats de dia i de nit se n’encarregaven un germà i una germana de l’orde del Hospitalaris de Santa Creu.

A Sant Llàtzer hi vivien 25 malalts, el màxim previst de capacitat. Hi havia més homes que dones. Tenien un petit terreny amb un hort que ells mateixos conreaven. També participaven en activitats preparades per la Santa Creu, com ara romeries.

Un nou projecte a Sant Llàtzer

L’any 1931 es va nomenar un director de Sant Llàtzer, el doctor Nogués. Aquest va veure que la masia no estava en bones condicions i va promoure la construcció d’un edifici nou. Les obres es van iniciar el 1931 i es pagaven gràcies a les aportacions de la caritat dels barcelonins. Però l’esclat de la Guerra Civil, el 1936, en va aturar la construcció.

La lepra deixa pas a la tuberculosi

Acabada la guerra, a l’antic hospital quedaven molt pocs malalts i havien de ser traslladats al nou. Però les noves autoritats estaven més preocupades pel gran augment de casos de tuberculosi i van demanar a l’hospital destinar 200 de les noves habitacions a aquests malalts.

Els malalts de lepra que es van quedar a l’antic hospital rebien visites periòdiques dels metges de la Santa Creu.

El destí definitiu de l’Hospital de Sant Llàtzer va ser acollir nens tuberculosos. El nou sanatori de tuberculosi per als nens va ser possible gràcies a un conveni de l’Hospital de la Santa Creu amb l’Associació Sant Salvador de los Párbulos i el doctor Andreu. Va funcionar fins a l’any 1975.

Avui, l’edifici encara conserva els passadissos i les habitacions, algunes per a vuit pacients, d’altres, individuals.

El final de Sant Llàtzer o Can Masdéu

L’any 1960, la Juna Provincial de Sanitat va decidir tancar Can Masdéu per insalubre. Els malalts de lepra de Can Masdéu van ser traslladats a Fontanillas, Alacant, acompanyats de totes les seves pertinences.