A causa d’una inversió insuficient de les companyies, Barcelona va viure l’estiu del 2007 l’apagada elèctrica més gran de la història. L’incendi a la subestació elèctrica del passeig de Maragall va deixar més de 300.000 barcelonins sense servei durant més de 56 hores.

L’accident

La caiguda d’un cable elèctric d’alta tensió a la subestació elèctrica de Collblanc, va provocar un greu incident dins la xarxa i l’incendi de la subestació de Maragall. La caiguda del cable va produir diverses afectacions a vàries subestacions.

La subestació de Maragall, a causa de l’incendi, va trigar més que la resta a recuperar el servei. Va caldre fer una connexió en alta tensió de dos transformadors interns i la col·locació d’un transformador extern portàtil que es va situar al mateix passeig. També es van posar al carrer 156 generadors que subministraven energia directament als punts de consum. Aquests generadors van estar en funcionament vàries setmanes i provenien de tot Catalunya.

L’origen del problema

En els anys previs a aquest incident, s’havien fet vàries inversions, inclosa la xarxa d’alta tensió. Però la realitat és que hi seguien mancant elements per poder-la interconnectar completament i assegurar, així, que davant la caiguda d’una subestació, la resta podrien respondre. Les subestacions s’encarreguen de transformar l’energia d’alta tensió en energia de mitja tensió. Després, aquesta energia s’envia a les cases on es transforma en baixa tensió.

La reparació va trigar setmanes

Aquelles setmanes es van fer diverses actuacions per mirar de substituir el més aviat possible els generadors pel subministrament directe. Es van distribuir línies de terra des de la subestació d’Urgell a la de Collblanc. Endesa, que era la responsable de la xarxa de distribució, va tirar línies de mitja tensió entre les diferents subestacions. Red Eléctrica, responsable del transport de l’energia, va fer la reparació, la connexió dels transformadors dins la subestació de Maragall, de manera que va acabar restituint el servei amb una qualitat superior.

Fecsa-Endesa i Red Eléctrica, responsables

Uns 80.000 afectats van presentar denúncia i Fecsa-Endesa va haver de pagar 40 milions d’euros d’indemnitzacions. La Generalitat va multar Red Eléctrica i Fecsa-Endesa amb 11 i 10 milions d’euros respectivament per una infracció molt greu.

A partir d’aquests fets, la Generalitat va la Llei de Subministrament Elèctric, que garanteix la qualitat del subministrament elèctric, i va obligar a la creació d’un grup de treball entre l’ajuntament, la Generalitat i les companyies elèctriques per decidir les prioritats en les següents inversions. Endesa va vendre els seus actius en distribució a Red Eléctrica i es va dedicar únicament a la xarxa de distribució. I Red Eléctrica va quedar com a transportista únic.

Ho va explicar Manuel Valdés, gerent adjunt de mobilitat i infraestructures de l’ajuntament de Barcelona, en aquest capítol de ‘Va passar aquí’.