Dones Història Barcelona Isabel Jolis

Isabel Jolís i Oliver (Barcelona, 1682-1770). Va aprendre de ben jove l’ofici de gravadora i impressora, transmès pel seu pare en el taller familiar del carrer dels Cotoners. En morir el seu germà gran, el 1759, va demostrar el seu caràcter emprenedor i es va fer càrrec del taller. Va impulsar el negoci i va iniciar l’exportació de llibres i gravats cap a altres ciutats, on la indústria editorial no era tan important com a Barcelona.

L’aportació de la família Jolis

L’hereva d’una nissaga d’impressors va demostrar en ple segle XVIII que ser dona no era un escull per tirar endavant un negoci. Al barri de la Ribera, al carrer dels Cotoners, prop de la basílica de Santa Maria del Mar va treballar la gravadora i impressora Isabel Jolis.

Era una de les impremtes més importants de la Barcelona barroca. S’hi feien llibres, gravats, els llibres de fulls sols amb auques i romanços i estampes que s’exportaven a Catalunya i Europa. La historiadora de l’art Immaculada Socias explica que aquesta emprenedora tenia un obrador que va donar un impuls molt gran en la producció editorial. A més de dirigir el taller, es va dedicar també a l’art de la xilografia, un ofici que va aprendre del seu pare.

Tota una vida lligada a la impremta

Des de jove va viure l’ofici familiar i quan al 1759 el seu germà va morir, ella se’n va fer càrrec als 77 anys. Un exemple de perseverança que, tot i la situació política inestable a la segona meitat del segle XVIII, va saber esquivar amb la voluntat de mantenir el negoci familiar. Els Jolis han estat clau en la cultura catalana amb les matrius xilogràfiques de l’època.