Quan anar als toros era una de les aficions preferides dels barcelonins, la Barceloneta va tenir la primera plaça estable de la ciutat, on a part de curses de braus també s’hi feien espectacles ben curiosos.